przebieg leczenia

 

Szanowni Państwo, wybierając się na zabieg operacyjny zalecamy zapoznać się poniższymi wskazówkami.

 

Przed zabiegiem:

Po wizycie kwalifikacyjnej zalecamy zaszczepić się przeciwko żółtaczce typu B. Szczepienia są odpłatnie wykonywane w Poradniach Lekarza Rodzinnego. W zależności od trybu szczepień odporność nabywa się po 6 do 12 tygodni od 1-ego szczepienia. Nie zaleca się ponownego szczepienia osób uprzednio zaszczepionych w schemacie podstawowym. U osób zdrowych nie podaje się dawki przypominającej szczepionki.

W czasie oczekiwania na zabieg należy wykonać inne zalecenia lekarskie jak odbycie zaleconych konsultacji specjalistycznych lub wykonanie badań. Ważnym elementem przygotowania do zabiegu jest normalizacja masy ciała, otyłość a także kacheksja utrudnia optymalne przeprowadzenie operacji oraz zwiększa ryzyko powikłań okołooperacyjnych i stanowią przeciwwskazanie do niektórych operacji w trybie planowym.


Do wszystkich zabiegów konieczne jest wykonanie następujących badań:


 • morfologia krwi z płytkami,
 • aPTT,
 • INR,

 • antygen Hbs,
 • przeciwciała anty-HCV,
 • ekg. 


Do niektórych operacji mogą być konieczne dodatkowe badania laboratoryjne i obrazowe. Do czasu zabiegu należy uzupełnić zlecone przez lekarza konsultacje, badania laboratoryjne i obrazowe.

Przy ustalaniu terminu zabiegu należy wziąć pod uwagę cykl menstruacyjny. Najlepszym momentem na operację jest tydzień po zakończeniu krwawienia miesięcznego.

W przypadku infekcji dróg oddechowych lub innych zakażeń (katar, kaszel, gorączka, dreszcze, stosowanie antybiotyku) wskazane jest odroczenie zabiegu do czasu wyleczenia infekcji. Jeśli nie zostały spełnione warunki postawione przez chirurga lub anestezjologa to należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować pracownika rejestracji. Umożliwi to ponowną konsultację lekarską i optymalne przygotowanie do operacji.

Stosowanie leków rozrzedzających krew w okresie okołooperacyjnym zwiększa krwawienie i z tego powodu jeśli to możliwe powinny zostać odstawione. Kwestę odstawienia leków przeciwzakrzepowych należy przedyskutować z chirurgiem lub lekarzem rodzinnym! (aspiryna, polopiryna, acard, polocard itp oraz areplex, plavix, zylt, clopidix, clopidogrel itp odstawić na 7 dni przed planowanym zabiegiem acenocumarol, sintrom, warfin itp odstawić na 4 dni przed zabiegiem).

W dniu zabiegu należy nie jeść i nie pić przez 5-6 godzin przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Przyjąć leki zgodnie z codziennym harmonogramem. W przypadku stosowania insulin lub leków przeciwcukrzycowych należy skonsultować się z lekarzem, który będzie wykonywał zabieg.

Wybierając się na zabieg proszę wziąć ze sobą:

 • dotychczasową dokumentację medyczną,
 • zlecone konsultacje specjalistyczne,
 • wyniki badań laboratoryjnych oraz ekg,
 • zaświadczenie o przebytym szczepieniu przeciwko żółtaczce typu B,
 • wyniki badań obrazowych (USG, RTG, KT...),
 • rzeczy osobiste (piżama, przybory toaletowe, obuwie zamienne, leki stosowane przewlekle).

 

Po zabiegu:

Po zabiegu w znieczuleniu miejscowym z sedacją anestezjologiczną stan świadomości pacjenta jest zdecydowanie lepszy w porównaniu ze znieczuleniem ogólnym. 

Po zastosowaniu sedacji pacjent może być nieco senny, przez kilka godzin po zabiegu może być podłączony do aparatury monitorującej i kroplówek. W niektórych przypadkach stosowana jest,  założona na twarz plastikowa maseczka, przez którą jest podawany do oddychania tlen. Jest to normalne, rutynowe postępowanie - nie należy się tym niepokoić.

Po zabiegu w znieczuleniu ogólnym większość pacjentów jest podsypiająca i nie w pełni świadoma. Stan taki utrzymuje się zazwyczaj kilka godzin. W tym okresie  mogą pojawić się dreszcze spowodowane wychłodzeniem ciała  oraz nudności i wymioty spowodowane środkami podawanymi w czasie operacji.

Po znieczuleniu ogólnym pacjent może być nieco senny, przez kilka godzin po zabiegu, może być podłączony do aparatury monitorującej i kroplówek. W niektórych przypadkach stosowana jest, założona na twarz plastikowa maseczkę, przez którą jest podawany do oddychania tlen. Jest to normalne, rutynowe postępowanie - nie należy się tym niepokoić.

 

Powrót do domu:

Po większości zabiegów powrót do domu odbywa się kilka godzin po zabiegu lub rano, następnego dnia po operacji.

Ze względu na leki znieczulające stosowane podczas operacji, przez 24 godziny nie należy prowadzić samochodu.

Zalecamy, aby w trakcie powrotu do domu i pierwszej doby po operacji zapewnić sobie opiekę osoby dorosłej. Na Państwa życzenie możemy zamówić taksówkę, która odwiezie Państwa do domu. Po niektórych zabiegach możliwy jest samodzielny powrót do domu samochodem, należy zapytać o to lekarza, który będzie wykonywał zabieg. Do czasu wizyty kontrolnej należy wykonywać codzienną toaletę rany oraz stosować zapisane leki według wskazówek chirurga.

 

Wizyta kontrolna:

Po zabiegu otrzymają Państwo numer kontaktowy,  aby w razie pytań lub wątpliwości skontaktować się z chirurgiem wykonującym zabieg. 


Po większości zabiegów wizyta kontrolna wyznaczana jest pomiędzy 7 a 14 dniem po operacji. 

 

 

 

Powyższy tekst ma jedynie charakter pomocniczy i nie może zastąpić konsultacji z chirurgiem. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przebiegu okołooperacyjnego, należy je koniecznie omówić z lekarzem, który będzie wykonywał zabieg!